از روزگار دلم گرفته

زندگی مثل شطرنج است که اگر ببازی می گویند

 بازی بلد نیست و اگر ببری و خوب بازی کنی همه

 می خواهند تو را شکست دهند......

/ 3 نظر / 6 بازدید
مسلم

آخی چرا ؟ چی شده .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

محسن

ممنون