می خواهم برگردم

چشم که باز کردم همه جا تاریک بود سیاه سیاه

صداهایی که می شنیدم همه برام عجیب بود و تازگی داشت

صداها در واقع همهمه ها هر لحظه واضحتر می شد

یکی میگفت: چه نازه

یکی می گفت :پس چرا مو نداره؟

یکی می گفت: تبریک می گم

اون یکی میگفت: گفتین چیه دختره؟

اون وقت بود که تازه فهمیدم چه بلایی سرم اومده

اره من در اوج حماقت پا به این دنیا گذاشته بودم

فریاد کشیدم و با گریه گفتم می خواهم به دنیای خودم برگردم

اما هیچکس حرفهایم را نفهمید

و توی تمام این سالها هم هرگز هیچ کس حرفم را نفهمید

هرگز کسی نفهمید که می خواهم برگردم

ساکتساکتساکت

/ 3 نظر / 6 بازدید
مسلم

ايول خيلی با حال بود دمت گرم

محسن

سلام .شاد باشی ۲۱۰۷

رويا

منم دلم برات تنگ شده